Tuning Portfolio

Tuning Portfolio Cloud Services

Narzędzie do analizy spółek i optymalizacji portfela inwestycyjnego

Narzędzie do analizy spółek i optymalizacji portfela inwestycyjnego

Program został stworzony do wspierania procesów decyzyjnych w zarządzaniu inwestycjami. Będzie on użyteczny nie tylko dla inwestora, doradcy inwestycyjnego, czy zarządzającego aktywami, ale dla każdego, kto zamierza wejść w świat inwestycji i chciałby poznać wykorzystanie teorii portfelowej w praktyce. Program, nie tylko pozwala zoptymalizować portfel w sensie Markowitza, ale także jest poszerzony o możliwość optymalizacji z wykorzystaniem wyższych momentów, takich jak skośność. Użytkownik może dokonać rankingu spółek na podstawie ok. 14 miar efektywności inwestycji (m. in. wskaźnik Jensena, wskaźnik Sharpe’a, wskaźnik beta, i in.). Program może służyć także jako pomoc naukowo-badawcza.

Narzędzie do wspierania procesów decyzyjnych w zarządzaniu inwestycjami. Będzie on użyteczny nie tylko dla aktywnego inwestora, ale dla każdego, kto zamierza wejść w świat inwestycji i chciałby poznać wykorzystanie teorii portfelowej w praktyce.

W szybki i prosty sposób można uzyskać optymalne wagi niemal dla każdego portfela inwestycyjnego. Sprawna obsługa programu trwa niecałe dwie minuty, gdzie program optymalizować do 10 portfeli jednocześnie. Program jest intuicyjny i jest efektem wieloletniej pracy nad zastosowaniem teorii portfelowej w praktyce. Warto go mieć, choćby dlatego, że w całości powstał w MS Excel.

Tuning Portfolio

Download

Tuning Portfolio Cloud Services

Opinie użytkowników o Tuning Portfolio

Sponsorowany×